Informacje dla kursantów

Godziny otwarcia ośrodka, terminy zajęć teoretycznych

Godziny otwarcia biura:

 • Poniedziałek – Piatek 8.00 – 18.00
 • Soboty po wcześniejszym umówieniu

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Zanim udasz się do starostwa zapraszamy do nas na badania lekarskie które odbywają się co środę o godzinie 16.30
 • Dla kategorii C, CE, D, DE wymagane są badania psychologiczne można je wykonać u nas codziennie od 8.00 do 18.00
 • Z zaświadczeniem lekarskim ( + orzeczenie psychologiczne )i zdjęciem udajemy się do wydziału komunikacji i zakładamy profil kandydata na kierowcę
 • Założony profil dostarczamy do naszego ośrodka i wtedy oficjalnie rozpoczynamy kurs
 • W naszym ośrodku zajęcia teoretyczne można rozpocząć przed założeniem profilu
 • Kurs uważa się za rozpoczęty w dniu wypełnienia karty zgłoszenia
 • Obowiązkowe jest zapoznanie się z naszym regulaminem

 

Jazdy na placu manewrowym WORD Opole:

 • Jazdy są możliwe w poniedziałki i piątki od godziny 16.30 na wszystkie kategorie
 • Umawiamy jazdy z wyprzedzeniem w biurze ośrodka osobiście
 • Jedna jazda w trakcie kursu bezpłatna, kolejne zgodnie z cennikiem
 • Jest możliwość umówienia jazd dla kursantów z innych ośrodków

REgulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców STRAŻAK:

I Kursy Prawa jazdy

1. Warunki przyjęcia na kurs

Aby rozpocząć szkolenie Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym musi spełniać następujące warunki :

– osiągnąć odpowiedni wiek zgodny z obowiązującymi przepisami

– posiadać Profil Kandydata na Kierowcę – PKK

– dokonać wpłaty zadatku w wysokości 300 zł lub całej kwoty

– wypełnić kartę zgłoszenia

– szkolenie uważa się za rozpoczęte w momencie wypełnienia i podpisania karty zgłoszenia

2. Teoria

– szkolenie teoretyczne odbywa się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na na naszej stronie internetowej i jest cykliczne.

– szkolenie teoretyczne jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników kursów za wyjątkiem tych kategorii w których nie mam zajęć teoretycznych oraz dla osób które zdały państwowy egzamin teoretyczny przed rozpoczęciem kursu.

– osoby które zdały państwowy egzamin teoretyczny przed rozpoczęciem kursu kat B mają obowiązek uczestniczyć w 4 godzinach zajęć z zakresu pomocy przedlekarskiej.

– ze szkolenia teoretycznego zwolnione są osoby które zdały egzamin teoretyczny państwowy przed przystąpieniem do kursu.

– zajęcia teoretyczne są otwarte – mogą w nich uczestniczyć osoby które już ukończyły kurs lub jeszcze go nie rozpoczęły.

– nieobecność na zajęciach kursant musi nadrobić uczestnicząc w kolejnych zajęciach z tego samego tematu

– ilość zajęć teoretycznych jest nieograniczona

– godzina zajęć teoretycznych to 45 minut

3. Praktyka

– szkolenie praktyczne odbywa się indywidualnie od poniedziałku do niedzieli każdego tygodnia w godzinach od 6.00 do 22.00.

– obejmuje minimalną ilość godzin wyznaczonych dla danej kategorii, za wyjątkiem pakietów

– zajęcia praktyczne mogą rozpocząć się po zaliczeniu zajęć teoretycznych i po zdaniu egzaminu teoretycznego wewnętrznego i zakończona jest również egzaminem praktycznym wewnętrznym.

– nieobecność na zajęciach wcześniej nie zgłoszona instruktorowi lub w biurze OSK nie jest zaliczana do ilości zaliczonych zajęć, a kursantowi doliczana jest kara w wysokości wykupienia 1h praktycznej (według aktualnego cennika)

– zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach zgodnych z obowiązującymi wymogami.

– pierwsze zajęcia mogą odbywać się na pojazdach o niższej kategorii. ( np. przy szkoleniu na kat. A na pojazdach A1 lub A2, przy kat. C na pojazdach C1 itd. )

3. Zakończenie kursu

– aby zakończyć kurs należy uczestniczyć we wszystkich przewidzianych zajęciach teoretycznych i praktycznych w wersji minimum.

– zdać egzamin praktyczny oraz teoretyczny ( egz, teoretyczny nie dotyczy kategorii BE, CE, DE oraz osób które zdały egzamin teoretyczny przed rozpoczęciem kursu )

– po spełnieniu powyższych warunków Ośrodek zwraca nr PKK i na życzenie wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu

4. Płatności

– cena za kurs widniej w cenniku dostępnym w biurze OSK lub na stronie internetowej www.naukajazdyopole.pl

– w cenie zawarte są:

– materiały szkoleniowe

– minimalna ilość zajęć teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych dla danego kursu

– cena nie zawiera:

– opłat za orzeczenia lekarskie i psychologiczne

– opłat za egzaminy państwowe

– opłaty za wydanie prawa jazdy

– płatność za kurs może odbywać się w nieoprocentowanych ratach rozkładanych indywidualnie, z tym że ostatnia rata musi być uiszczona najpóźniej w dniu ukończenia kursu.

– po zakończeniu części teoretycznej należy dokonać kolejnej wpłaty jednak nie niższej niż 200 zł

– wszelkie opłaty uiszczamy tylko w biurze OSK lub przelewem na konto bankowe podane na naszej stronie internetowej

– nie uiszczamy opłat gotówkowych poza biurem ośrodka

– przy wpłaceniu pełnej kwoty wystawiamy paragon lub fakturę

– przy wpłacie częściowej wystawiamy paragon lub potwierdzenie wpłaty jeżeli klient chce

może otrzymać fakturę zaliczkową.

4. Promocje

– promocje są umieszczane na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń w ośrodku

– nie łączymy promocji

– promocje nie dotyczą pakietów gdyż pakiet sam w sobie jest już promocją

– zawsze jednak można spróbować negocjować cenę

4. Rezygnacja

– każdy klient ma prawo przerwać kurs w każdej chwili.

– ośrodek wydaje oryginał karty przeprowadzonych zajęć i zwraca Profil Kandydata na Kierowcę

– Kursant obowiązany jest uregulować należność za udział kursie:

– za rozpoczęty kurs – kwota 300 zł zadatku

– za rozpoczęty kurs i zajęcia praktyczne – kwota 300 zł zadatku + ilość wyjeżdżonych godzin pomnożona przez wartość 1 godziny dodatkowej według aktualnego cennika.

– jeżeli wpłacona została całość, ośrodek zwraca kwotę wpłaty pomniejszoną o zadatek w wysokości 300 zł oraz ewentualny koszt przeprowadzonych zajęć praktycznych obliczonych jak powyżej.

4. Inne

– Kierownik Ośrodka na wniosek Instruktora może zlecić wykonanie badań psychologicznych kandydata na kierowcę na koszt kandydata, jeżeli kandydat się nie zgodzi następuje skreślenie z ewidencji kursantów.

– Kierownik Ośrodka na wniosek Instruktora może przerwać kurs ze względu nieodpowiednie zachowanie się kandydata na kierowcę

– nie wolno uczestniczyć w zajęciach osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– przerwa pomiędzy zajęciami nie może być dłuższa niż 24 miesiące. Po tym okresie następuje skreślenie z ewidencji kursantów.

– regulamin dostępny jest w Biurze OSK oraz na stronie internetowej ośrodka

Tematy Zajęć Teoretycznych

Temat Numer Zagadnienia
Pojęcia i definicje oraz podstawowe zasady ruchu drogowego T1 - zapoznanie się z regulaminem ośrodka
- podział pojazdów
- kategorie praw jazdy
- rodzaje dróg i związane z nimi zagrożenia
- Zasada ruchu prawostronnego
- zasada prawej ręki
- zasada ograniczonego zaufania
- zasada szczególnej ostrożności - zasady właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu - zasada kulturalnego zachowania
Podstawowe manewry na drodze I T2 - zasady włączania się do ruchu
- omijanie
- wymijanie
- cofanie
Podstawowe manewry na drodze II T3 -wyprzedzanie
- zmiana pasa ruchu
- zatrzymanie i postój
Znaki drogowe I T4 znaki ostrzegawcze - znaki zakazu - znaki nakazu
Znaki drogowe II T5 -znaki drogowe poziome - sygnalizacja świetlna - pozostałe znaki drogowe
Zasady Pierwszeństwa T6
Ruch okrężny T7
Obsługa pojazdu T8
Przepisy porządkowe T9
Zasady zachowania się podczas wypadku drogowego I T10
Zasady zachowania się podczas wypadku drogowego I T11
Alkohol na drodze T12
Zasady przeprowadzenia egzaminu państwowego T13
Projekcja filmów T14

Numer Konta (do wpłat za jazdy dodatkowe i kursy w OSK „STRAŻAK”) :

47 1140 2004 0000 3602 3415 3440

Kierownik Ośrodka – GG:

34899181

scroll up