Kursy ADR

Przewóz materiałów niebezpiecznych

NAJBLIŻSZY KURS  – 25-27 LISTOPADA 2017

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, takich jak: materiały zapalne, żrące, wybuchowe czy też promieniotwórcze.  Konwencja ta, nakłada na wszystkie osoby i przedsiębiorstwa, które mają styczność z towarami klasyfikowanymi jako niebezpieczne obowiązek przejścia odpowiedniego szkolenia.  Podstawę prawną kursów ADR stanowi także ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367).

Kursy ADR, które oferujemy przygotowują do pracy z materiałami niebezpiecznymi zarówno osoby, które chcą się nauczyć wszystkiego od podstaw, jak i tych, którzy oczekują rozszerzenia swojej wiedzy oraz przedłużenia uprawnień po kursie doskonalącym.

 

Do kogo są skierowane szkolenia ADR?

Szkolenia są kierowane do grup osób:

– dla kierowców, którzy chcą podjąć pracę związaną z transportem towarów niebezpiecznych:

 • Kurs podstawowy przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkie klasy II, III, IV, V, VI, VIII, IX
 • Kurs przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach
 • Kurs przewozu materiałów niebezpiecznych klasy I – Materiały wybuchowe
 • Kurs przewozu materiałów niebezpiecznych klasy VII – Materiały promieniotwórcze
 • Załadunek, rozładunek materiałów niebezpiecznych
 • Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wg ADR/RID
 • Obsługa urządzeń transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne w ruchu drogowym

 

– dla pozostałych osób uczestniczących w operacjach transportowych – załadunek, rozładunek, magazynowanie:

 • Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wg ADR/RID
 • Obsługa urządzeń transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne w ruchu drogowym
 • Załadunek, rozładunek materiałów niebezpiecznych
 • Obsługa urządzeń transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne w ruchu drogowym

 

– dla  osób nadzorujących  operacje transportowe materiałów niebezpiecznych

 • Kurs Transport i logistyka materiałów niebezpiecznych zgodnie z założeniami ADR
 • Kurs na doradcę ADR ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

 

Zasady organizacji kursów:

 1. Wszystkie terminy kursów  ( oprócz przewozu materiałów niebezpiecznych )  ustalane są indywidualnie.
 2. Jest możliwość realizacji kursów w siedzibie zamawiającego
 3. Jednorazowa grupa szkoleniowa 10 -15 osób.
 4. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 5. Dzienny wymiar zajęć wynosi do 8 godzin lekcyjnych.
 6. Zajęcia na kursie  podstawowym przewozu materiałów niebezpiecznych odbywają się: czwartek-sobota.
 7. Zajęcia na kursie  przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach odbywają się: niedziela – poniedziałek.
 8. W przypadku zgłoszeń na kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1, zajęcia odbywają się: środa-piątek: szkolenie podstawowe; sobota-niedziela: w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach; poniedziałek: w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1.
 9. Egzamin Państwowy z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ma miejsce zawsze w poniedziałek tuz po zakończonym kursie
 10. Dopuszcza się zmianę przebiegu i organizacji zajęć.

Nazwa kursu Zakres Uwagi
Materiały niebezpieczne ADR Podstawowy -
Materiały niebezpieczne ADR Cysterny -
Materiały niebezpieczne ADR Pełny (podst. + cysterny)
Materiały niebezpieczne ADR Klasa I materiały wybuchowe
Materiały niebezpieczne ADR Klasa VII materiały promieniotwórcze
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne w ruchu drogowym - Kurs dla kierowców oraz pozostałych uczestników przewozu towaru w zbiornikach cisniniowychnie będącymi niebezpiecznymi transporcie i magazynowaniu
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych wg ADR/RID Wszystkie klasy Kurs dla pozostałych osób uczestniczących w transporcie i magazynowaniu
Załadunek, przeładunek, rozładunek, magazynowanie materiałów niebezpiecznych Wszystkie klasy Kurs dla pozostałych osób uczestniczących w transporcie i magazynowaniu
Kurs z zakresu Transportu i logistyki materiałów niebezpiecznych zgodnie z założeniami ADR/RID Wszystkie klasy Kurs dla pozostałych osób uczestniczących w transporcie i magazynowaniu
Kurs na doradcę ADR ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych - Dla osób nadzorujących transport lub logistykę w firmie
Szkolenie osób innych niż kierowcy, zgodnie z p. 8.2.3 umowy ADR - -

Udostępnij na:

scroll up