Warsztaty dla instruktorów

Istnieje możliwość zrealizowania takich warsztatów w twojej miejscowości w dowolnym terminie.

Informacje podstawowe:

Najbliższe terminy: 18 LISTOPAD 2017 r. GODZINA 9.00

Nasi wykładowcy:  Marcin Kaszubski, Wiesław Wilczek, Dariusz Krzewski, Marek Twaróg.

Cena warsztatów: 100 zł

Zapisy telefoniczne: 774458031 lub 503114681

Zapisy poprzez e-mail: biuro@naukajazdyopole.pl


Program warsztatów:

Zajęcia teoretyczne

 1. uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
  a) „Psychologia” – 1 godzina
  b) „Metodyka nauczania” – 1 godzina
  c) „Prawo o ruchu drogowym” – 2 godziny
  d) „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu” – 2 godziny
  e) „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 1 godzina
  f) „Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia” – 1 godzina
 2. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców– 2 godziny
 3. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godziny
 4. rodzaje gaśnic, zasady gaszenia pojazdów – 1 godzina

Zajęcia praktyczne

 1. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 godzina
 2. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktorów prowadzących warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – 1 godzina
 3. ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 godziny

W czasie zajęć poruszymy takie tematy:

– Błędy w prowadzeniu dokumentacji przez właścicieli i instruktorów OSK
– Rola instruktora w kierowaniu procesem nauczania teoretycznego i praktycznego kandydata na kierowcę w aspekcie ustawy o kierujących pojazdami
– Tajniki zachowania bezpiecznej odległości – Kultura jazdy jako dopełnienie obowiązujących przepisów ruchu drogowego
– Egzamin praktyczny – problemy z właściwą interpretacją i wykonywaniem wybranych zadań egzaminacyjnych
– Błędy najczęściej popełniane przez Instruktorów podczas szkolenia
– Analiza błędów popełnianych podczas egzaminu państwowego – pożary aut


Nr konta do wpłat za warsztaty: 82 1140 2017 0000 4302 1306 3085

Udostępnij na:

scroll up