Terminy zajęć teoretycznych

Program szkolenia teoretycznego i praktycznego

11.09.2018 Wtorek 16:00 T1 Pojęcia i definicje oraz podstawowe zasady ruchu drogowego Wszystkie kategorie
12.09.2018 Środa 16:00 T2 Podstawowe manewry na drodze I Wszystkie kategorie
13.09.2018 Czwartek 16:00 T3 Podstawowe manewry na drodze II Wszystkie kategorie
18.09.2018 Wtorek 16:00 T4 Znaki Drogowe I Wszystkie kategorie
19.09.2018 Środa 16:00 T5 Znaki Drogowe II Wszystkie kategorie
20.09.2018 Czwartek 16:00 T6 Zasady Pierwszeństwa Wszystkie kategorie
25.09.2018 Wtorek 16:00 T7 Ruch Okrężny Wszystkie kategorie
26.09.2018 Środa 16:00 T8 Obsługa Pojazdu kat. B1; B
27.09.2018 Czwartek 16:00 TD Czas pracy kierowców. Zajęcia z inspektorem transportu drogowego Kat C, CE, D, DE, KWP
02.10.2018 Wtorek 16:00 T9 Przepisy porządkowe Wszystkie kategorie
03.10.2018 Środa 16:00 T10 Technika kierowania pojazdem kat. B1; B
04.10.2018 Czwartek 16:00 T11 Zasady Zachowania się podczas wypadku drogowego I Wszystkie kategorie
09.10.2018 Wtorek 16:00 T12 Zasady Zachowania się podczas wypadku drogowego II Zajęcia z Ratownikiem
10.10.2018 Środa 16:00 T13 Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego kat. B1; B
11.10.2018 Czwartek 16:00 T1 Pojęcia i definicje oraz podstawowe zasady ruchu drogowego Wszystkie kategorie
16.10.2018 Wtorek 16:00 T2 Podstawowe manewry na drodze I Wszystkie kategorie
scroll up