Terminy zajęć teoretycznych

Program szkolenia teoretycznego i praktycznego

22.02.2018 Czwartek 16:00 T1 Pojęcia i definicje oraz podstawowe zasady ruchu drogowego Wszystkie kategorie
27.02.2018 Wtorek 16:00 T2 Podstawowe manewry na drodze I Wszystkie kategorie
28.02.2018 Środa 16:00 T3 Podstawowe manewry na drodze II Wszystkie kategorie
01.03.2018 Czwartek 16:00 T4 Znaki Drogowe I Wszystkie kategorie
06.03.2018 Wtorek 16:00 T5 Znaki Drogowe II Wszystkie kategorie
07.03.2018 Środa 16:00 T6 Zasady Pierwszeństwa Wszystkie kategorie
08.03.2018 Czwartek 16:00 Zajęcia z ITD Czas Pracy Kierowcy Kat C, CE, D
13.03.2018 Wtorek 16:00 T7 Ruch Okrężny Wszystkie kategorie
14.03.2018 Środa 16:00 T8 Obsługa Pojazdu Kat. B, B1
15.03.2018 Czwartek 16:00 T9 Przepisy Porządkowe Wszystkie kategorie
20.03.2018 Wtorek 16:00 T10 Technika Kierowania Pojazdem Kat. B, B1
21.03.2018 Środa 16:00 T11 Zasady Zachowania się podczas wypadku drogowego I Wszystkie kategorie
22.03.2018 Czwartek 16:00 T12 Zasady Zachowania się podczas wypadku drogowego II Zajęcia z Ratownikiem
scroll up