Terminy zajęć teoretycznych

Program szkolenia teoretycznego i praktycznego

11.10.2018 Czwartek 16:00 T1 Pojęcia i definicje oraz podstawowe zasady ruchu drogowego Wszystkie kategorie
16.10.2018 Wtorek 16:00 T2 Podstawowe manewry na drodze I Wszystkie kategorie
17.10.2018 Środa 16:00 T3 Podstawowe manewry na drodze II Wszystkie kategorie
18.10.2018 Czwartek 16:00 T4 Znaki Drogowe I Wszystkie kategorie
23.10.2018 Wtorek 16:00 T5 Znaki Drogowe II Wszystkie kategorie
24.10.2018 Środa 16:00 T6 Zasady Pierwszeństwa Wszystkie kategorie
25.10.2018 Czwartek 16:00 TD Czas pracy kierowców. Zajęcia z inspektorem transportu drogowego Kat C, CE, D, DE, KWP
30.10.2018 Wtorek 16:00 T7 Ruch Okrężny Wszystkie kategorie
31.10.2018 Środa 16:00 T8 Obsługa Pojazdu kat. B1; B
01.11.2018 Czwartek --- -- BRAK ZAJĘĆ ŚWIĘTO
06.11.2018 Wtorek 16:00 T9 Przepisy porządkowe Wszystkie kategorie
07.11.2018 Środa 16:00 T10 Technika kierowania pojazdem kat. B1; B
08.11.2018 Czwartek 16:00 T11 Zasady Zachowania się podczas wypadku drogowego I Wszystkie kategorie
13.11.2018 Wtorek 16:00 T12 Zasady Zachowania się podczas wypadku drogowego II Zajęcia z Ratownikiem
14.11.2018 Środa 16:00 T13 Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego kat. B1; B
15.11.2018 Czwartek 16:00 T1 Pojęcia i definicje oraz podstawowe zasady ruchu drogowego Wszystkie kategorie
scroll up