Terminy zajęć teoretycznych

Program szkolenia teoretycznego i praktycznego

16.08.2017 Środa 16:00 T14 Zasady egzaminowania Wszystkie kategorie
17.08.2017 Czwartek 16:00 T1 Podstawowe pojęcia i definicje oraz zasady ruchu drogowego Wszystkie kategorie
20.07.2017 Czwartek 16:00 T3 Podstawowe manewry na drodze II Wszystkie kategorie
25.07.2017 Wtorek 16:00 T4 Znaki drogowe I Wszystkie kategorie
26.07.2017 Środa 16:00 T5 Znaki drogowe II Wszystkie kategorie
27.07.2017 Czwartek 16:00 T6 Zasady pierwszeństwa Wszystkie kategorie
1.08.2017 Wtorek 16:00 T7 Ruch okrężny Wszystkie kategorie
2.08.2017 Środa 16:00 T8 Przepisy pożądkowe Wszystkie kategorie
3.08.2017 Czwartek 16:00 T9 Obsługa pojazdu Wszystkie kategorie
8.08.2017 Wtorek 16:00 - Egzamin z Kwalifikacji Wstępnej kat. C,CE,D,DE
9.08.2017 Środa 16:00 T10 Technika kierowania pojazdem kat. B. B1
10.08.2017 Czwartek 16:00 T12 Zasady zachowania podczas wypadku drogowego II Wszystkie kategorie
scroll up