Terminy zajęć teoretycznych

Program szkolenia teoretycznego i praktycznego

05.12.2017 Wtorek 16:00 T6 Zasady Pierwszeństwa Wszystkie kategorie
06.12.2017 Środa 16:00 T7 Ruch okrężny Wszystkie kategorie
07.12.2017 Czwartek 16:00 T8 Obsługa Pojazdu Kat. B, B1
12.12.2017 Wtorek 16:00 T9 Przepisy porządkowe Wszystkie kategorie
13.12.2017 Środa 16:00 T10 Technika kierowania pojazdem Kat. B, B1
14.12.2017 Czwartek 16:00 T11 Zasady zachowania się podczas wypadku drogowego I Wszystkie kategorie
19.12.2017 Wtorek 16:00 T12 Zasady zachowania się podczas wypadku drogowego II Wszystkie kategorie
20.12.2017 Środa 16:00 T13 Zasady przeprowadzenia egzaminu państwowego Wszystkie kategorie
21.12.2017 Czwartek 16:00 T1 Pojęcia i definicje oraz podstawowe zasady ruchu drogowego Wszystkie kategorie
26.12.2017 Wtorek - - BRAK ZAJĘĆ ŚWIĘTO
27.12.2017 Środa 16:00 T2 Podstawowe manewry na drodze I Wszystkie kategorie
28.12.2017 Czwartek 16:00 T3 Podstawowe manewry na drodze II Wszystkie kategorie
scroll up